Taalcharter

logo VRT

 

 1. De VRT wil de norm voor de standaardtaal in Vlaanderen mee bepalen.
  Daarom hanteren alle VRT-medewerkers in hun publieke uitingen en contacten aantrekkelijk, helder en correct Nederlands. Ze gebruiken de standaardtaal in verschillende registers en verglijden niet in tussentaal en dialect.
  Onder ‘standaardtaal’ verstaat de VRT Nederlands dat taalbewuste sprekers in het publieke domein gebruiken wanneer zij hun taal verzorgen.
  Onder ‘een lichte tongval in de standaardtaal’ verstaat de VRT een uitspraak die de meeste taalgebruikers verzorgd noemen, maar waarin regionale of niet-moedertalige invloed enigszins hoorbaar is.
   
 2. In journalistieke kernrollen wordt de absolute norm van het Nieuwsnederlands gehanteerd, een onberispelijk en voorbeeldig gebruik van de standaardtaal.
  Van reporters en commentaarstemmen in informatieve programma’s wordt gebruik van de standaardtaal verwacht.
   
 3. Van stemmen die een dragende rol spelen in de omgang met de mediagebruiker, zoals presentatoren en hosts, wordt gebruik van standaardtaal verwacht.
  Voor gelegenheidspresentatoren kan een lichte tongval in de standaardtaal toegestaan worden.
   
 4. De VRT werkt voor haar aanbod ook samen met externe experts en programmamakers met een bijzondere competentie. Hun taalgebruik is een belangrijk kwaliteitscriterium, maar niet het enige: domeinexpertise gaat voor.
  Voor hen kan een lichte tongval in de standaardtaal toegestaan worden.
   
 5. In fictie en humor gebruikt de VRT alle varianten van het Nederlands, met oog voor een goede verstaanbaarheid.
  Op Ketnet wordt fictie met bijzondere aandacht voor de standaardtaal gemaakt.
   
 6. De VRT maakt afspraken met netten en programmamakers over het taalgebruik, rekening houdend met medium, net, genre en rol, en controleert of die afspraken nageleefd worden.
  Netten en programmamakers kunnen strengere taaleisen stellen dan die die in dit charter geformuleerd zijn.

 

Deze tekst vervangt de oudere versies van het charter.