uitspraak - plaats- en persoonsnamen

We nemen de autochtone uitspraak van buitenlandse plaats- en persoonsnamen over en leggen in elk geval de klemtoon op de juiste plaats. We laten ons leiden door ‘Das Aussprachewörterbuch’ van Duden, de ‘English pronouncing dictionary’ van Daniel Jones en door de website www.forvo.com.

Er zijn drie beperkingen:

1. Als een Nederlandse vorm gangbaar is, gebruiken we die. Daarom zeggen we ‘Wenen’ in plaats van ‘Wien’. Daarom ook spreken we ‘Hamburg’ op zijn Nederlands uit en hebben we het over ‘Peking’.

2. We passen de autochtone uitspraak enigszins aan het Nederlandse klanksysteem aan. Daarom spreken we de Spaanse c en z niet lispelend uit. Daarom hoeven we de r in een Duitse naam niet anders te laten klinken dan in een Franse of Engelse naam.

3. Als een uitspraakvorm gangbaar is, gebruiken we die. We zeggen [waa·les·saa], ook al komt [vaa·wẽ·sa] dichter in de buurt.

In vele gevallen moet de knoop willekeurig doorgehakt worden. Maar dan geldt: met zijn allen spreken we de naam op dezelfde manier uit.