uitspraak - algemeen

We hanteren een verzorgde, duidelijke, niet-gekleurde, traditionele, Belgisch-Nederlandse uitspraaknorm.

In de eerste plaats moet de stem radiofonisch zijn: ze moet goed klinken op de radio of op de televisie, aangenaam zijn om naar te luisteren. Dit criterium hanteren we vooral negatief. Niet iedereen is het erover eens wat een aangename stem is. Maar de meesten zijn het er wel over eens dat een nasale of kelige stem niet radiofonisch is.

Aan een medewerker die voor de microfoon komt, mag een ongeoefend oor in de regel niet kunnen horen uit welke streek hij komt. Uiteraard hoort elke luisteraar of kijker of iemand uit Nederland of België komt, maar hij mag niet horen of iemand in Gent, Brugge, Antwerpen of Hasselt opgegroeid is.

Behalve aan uitspraak hecht VRT veel belang aan een intelligente en afwisselende intonatie. Van een microfoonmedewerker wordt verwacht dat hij in zijn teksten de juiste woord- en zinsklemtonen legt, zodat de boodschap duidelijk overkomt bij het publiek. Een afwisselende intonatie met dynamische, melodische en temporele klemtonen maakt een bericht ook alleen maar aantrekkelijker om naar te luisteren.