Italiaans

Uitspraak

c, cc voor e, i: tsj
elders: k
ch, cch k
g, gg voor e,i: dzj
elders: ĝ
gh ĝ
gl, gli lj
gn nj
sc voor e, i: sj
elders: sk
sch sk
z, zz ts, dz

Klemtoon

Meestal is de voorlaatste lettergreep beklemtoond, bij uitzondering de op twee na laatste. Soms wordt de klemtoon aangegeven door een klemtoonteken op de klinker.

Voorbeelden

Capri kaa·prie
Cazzati kat·saa·tie
Geminiani dzjee·mie·njaa·nie
Ghiberti ĝie·ber·tie
Gigli dzjie·ljie
gnocchi njok·kie
Gozzo ĝod·zoo
Guerini ĝwee·rie·nie
Sacchi sak·kie
Scalfaro skal·faa·roo
scherzo sker·tsoo
Scifo sjie·foo
Vincenzo vien·tsjen·tsoo