zorg / zorgen / verzorging

‘Zorgen’ betekent ‘toewijding, hoede’.

 • Ik dank u voor uw goede zorgen.
 • De kinderen werden aan de zorgen van de grootouders toevertrouwd.

‘Zorgen’ betekent ‘ongerustheid’.

 • Deze zaak baart de regering grote zorgen.
 • Hij maakt zich zorgen over zijn gezondheid.

‘Zorg’ (in het enkelvoud) is synoniem met ‘verzorging’, ‘eerste hulp’. Het Frans gebruikt in deze betekenis een meervoud (‘soins’), het Nederlands een enkelvoud. Volgens Taaladvies.net is ‘zorgen’ in de betekenis van ‘verzorging’ standaardtaal in België.

 • 🇧🇪 De kosten van de gezondheidszorgen zijn weer gestegen.
  De kosten van de gezondheidszorg zijn weer gestegen.
 • 🇧🇪 Kuria organiseert voor huisartsen cursussen pijnbestrijding in de palliatieve zorgen.
  Kuria organiseert voor huisartsen cursussen pijnbestrijding in de palliatieve zorg.
 • 🇧🇪 Preventieve tandzorgen worden ook terugbetaald.
  Preventieve tandverzorging wordt ook terugbetaald.
 • 🇧🇪 De geneeskundige zorgen mogen niet in het gedrang komen.
  De geneeskundige verzorging mag niet in het gedrang komen.
 • 🇧🇪 De gewonden werden de eerste zorgen verleend door een arts die er toevallig voorbijkwam.
  De gewonden werd de eerste hulp verleend door een arts die er toevallig voorbijkwam.

In een ziekenhuis is er een afdeling ‘intensive care’, ‘intensieve verzorging’, ‘intensieve verpleging’ of ‘intensieve zorg’.