zigeuner / woonwagenbewoner

Woonwagenbewoners ervaren de term ‘zigeuner’ vaak als denigrerend. Gebruik hem daarom niet.

‘Woonwagenbewoners’ “zijn personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen als omschreven in de Vlaamse Wooncode, of waarvan de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven” (Integratiedecreet).

De groep woonwagenbewoners bestaat vooral uit Voyageurs, Manoesjen (Sinti) en Roms.