zestiger jaren, jaren zestig

Beide vormen zijn correct.

Volgens sommige taalgebruikers is zestiger jaren letterlijk vertaald Duits. Daarom zeggen we bij voorkeur: jaren zestig.

Ook: jaren twintig / twintiger jaren; jaren veertig / veertiger jaren e.d.