wiens / wier

‘Wiens’ wordt gebruikt als het antecedent een mannelijke persoon enkelvoud is, ‘wier’ voor een vrouwelijke persoon enkelvoud en voor een meervoud, ongeacht het geslacht.

  • De man wiens vader …
  • De vrouw wier vader …
  • De kinderen wier vader …
  • De personen wier naam …

‘Wiens’ en ‘wier’ zijn schrijftaal. Een constructie met ‘van wie’ is gewoner.

  • de personen van wie hij de naam doorgegeven had

Bij woorden die niet naar een persoon verwijzen, wordt een constructie met ‘waarvan’ gebruikt.

  • de staat op het grondgebied waarvan men verblijft