wettig / wettelijk

Wettig betekent: in de geest van de wet, in overeenstemming met de bepalingen van de wet, niet strijdig met de wet.

  • De euromunten zijn sinds 1 januari 2002 een wettig betaalmiddel.
  • Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van koning Willem I.
  • Milosevic noemt het JoegoslaviĆ«tribunaal onwettig.

Wettelijk betekent: in een wet vastgelegd, neergeschreven in een wet.

  • De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.
  • De wettelijke normen zijn overschreden.

In de praktijk is het onderscheid niet altijd scherp te maken. Wettelijk wordt ook in de betekenis van wettig gebruikt, want wat wettelijk is, is uiteraard ook wettig. Het omgekeerde geldt niet.

In het Strafwetboek is er sprake van wettige verdediging van zichzelf of anderen. In het eerste geval hebben we het in de omgangstaal over wettige zelfverdediging.