wegens

In Nederland komt wegens in een beperkt aantal combinaties met een bijvoeglijk naamwoord voor.

  • wegens overcompleet
  • wegens overtollig
  • wegens overbodig

Vooral in België komt wegens in (informele) beknopte constructies voor, maar die zijn niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.

  • wegens versleten
  • wegens te moe
  • wegens geen tijd
  • wegens niet gehoord

In verzorgde taal kan de constructie beter door een bijzin vervangen worden of door wegens + zelfstandig naamwoord.

  • ... omdat hij versleten is.
  • wegens tijdgebrek