waaraan / aan wie

Naar zaken en dieren verwijzen we onder andere met:

 • waaraan
 • waarbij
 • waardoor
 • waarnaar

Voorbeelden:

 • Zeg me waaraan je verslaafd bent en ik zeg je wie je bent.
 • De winkel voert een beleid waarbij steeds de laagste prijs wordt gegarandeerd.
 • U krijgt medicijnen waardoor u tijdelijk vermoeid bent.
 • Een doel is iets waarnaar gestreefd wordt.

Naar mensen verwijzen we onder andere met:

 • aan wie
 • bij wie
 • door wie
 • naar wie

Voorbeelden:

 • Hij is de man aan wie ik mijn nieuwe baan te danken heb.
 • De mensen bij wie ik die zomer heb gelogeerd, heb ik nadien nooit meer teruggezien.
 • Zij is een vrouw door wie je je makkelijk laat intimideren.
 • Op het formulier staat ook de naam van de persoon naar wie u moet vragen als u zich komt aanmelden.

In verslaggeving staat het volgens sommigen slordig om met ‘waaraan’, ‘waarbij’, ‘waardoor’, ‘waarnaar’ enz. naar mensen te verwijzen. In informele taal en spreektaal is het heel gewoon.