vraag (in - stellen)

Standaardtaal in België.

Algemeen Nederlands zijn:

 • aanvechten
 • in twijfel trekken
 • twijfelen aan
 • ergens vraagtekens bij plaatsen
 • ergens vragen bij stellen
 • iets ter discussie stellen

Voorbeelden:

 • 🇧🇪 De binnengrenzen worden in vraag gesteld.
  De binnengrenzen worden ter discussie gesteld.
 • 🇧🇪 Aan kennis waarvan je de juistheid in vraag stelt, heb je niets.
  Aan kennis waarvan je de juistheid betwijfelt, heb je niets.
 • 🇧🇪 Intelligentie is het vermogen om de eigen voorstelling in vraag te stellen.
  Intelligentie is het vermogen om de eigen voorstelling in twijfel te trekken.