voornaamwoorden voor non-binaire personen

Bij de VRT hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Je gebruikt de persoonlijke voornaamwoorden waar de non-binaire persoon de voorkeur aan geeft. Dat kan ‘die / diens / hen / hun’ zijn, maar ook ‘hij / hem / zijn’ of ‘zij / haar / haar’.
  • Ken je de persoonlijke voorkeur van de non-binaire persoon niet, dan gebruik je ‘die / diens’. Dat geldt ook voor vertaling en ondertiteling van niet-Nederlandstaligen.