voormiddag

‘Voormiddag’ verwijst in België naar de periode voor het middaguur, de ochtend. In Nederland is de ‘voormiddag’ het begin van de periode tussen het middaguur en de avond.

In België verwijst ‘namiddag’ naar de periode tussen het middaguur en de avond. In Nederland verwijst ‘namiddag’ naar het einde van die periode, wat in België doorgaans ‘de late namiddag’ genoemd wordt.

Om misverstanden te voorkomen kun je in contact tussen Nederlanders en Belgen zo expliciet mogelijke tijdsaanduidingen gebruiken (bijv. ‘in de namiddag, om een uur of vijf’;’ in de voormiddag, omstreeks tien uur’; ‘voor’ of ‘na de lunch’).