vluchteling / migrant / asielzoeker

Bij de VRT gebruiken we de termen als volgt:

Een vluchteling is een persoon die op de vlucht gaat voor geweld of vervolging in zijn of haar thuisland. Vluchtelingen proberen internationaal erkend te worden en hulp te krijgen van staten, UNHCR en andere organisaties. Ze kunnen niet veilig naar hun land terugkeren.

Een migrant is een persoon die om bij voorbeeld economische of familiale redenen uit eigen beweging zijn of haar land verlaat. Een arbeidsmigrant verhuist om elders werk te zoeken. In de regel kunnen ze veilig naar hun thuisland terugkeren.

Vluchtelingen die de vluchtelingenstatus aanvragen om officieel in een land te kunnen verblijven, noemen we asielzoekers.