vijfdagenweek

Standaardtaal in België.

Algemeen Nederlands is: vijfdaagse werkweek.

Afleidingen die een duur aangeven, worden als volgt gemaakt:

1. bij ‘uur’ hoort ‘-urig’:

 • een achturige werkdag
 • een zeventigurige werkweek

2. bij ‘dag’ hoort ‘-daags’:

 • een vierdaagse reis
 • een vijfdaagse werkweek

3. bij ‘week’ hoort ‘-weeks’:

 • een drieweeks verblijf
 • een tweeweeks project

4. bij ‘maand’ hoort ‘-maands’:

 • een driemaandse cursus

5. bij ‘jaar’ hoort ‘-jarig’:

 • een vierjarige opleiding
 • een tweejarige overeenkomst

Driedelige samenstellingen van een hoofdtelwoord, een tijdaanduiding en een zelfstandig naamwoord komen weinig voor in het Nederlands. Wel algemeen Nederlands zijn:

 • vijfjarenplan
 • veertigdagentijd
 • vierentwintiguurseconomie