vervaldatum / houdbaarheidsdatum

De ‘vervaldag’ of ‘vervaldatum’ is de dag dat een verbintenis nagekomen moet zijn.

  • De vervaldag geeft het moment aan waarop uw aanslag betaald moet zijn.

Op bederfelijke levensmiddelen staat een ‘houdbaarheidsdatum’. In België wordt ook ‘vervaldatum’ in deze betekenis gebruikt.

  • Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum kan de kwaliteit van een product achteruitgaan, maar is het nog steeds geschikt voor consumptie.