verpleegster / verpleger / verpleegkundige

Liever: verpleegkundige. Dat is bruikbaar voor mannen én vrouwen.

‘Verpleegster’ wordt door de verpleegkundigen zelf vaak als minachtend ervaren.