verantwoordelijk / aansprakelijk

‘Verantwoordelijk zijn’ betekent: verplicht zijn goed voor iets of iemand te zorgen, gedwongen kunnen worden om rekenschap te geven.

  • De huurder is verantwoordelijk voor het tijdig bijvullen of verversen van de motorolie.
  • De premier ontsloeg de drie ministers die hij voor het ongeluk verantwoordelijk hield.

‘Aansprakelijk zijn’ betekent: aangesproken kunnen worden om schadevergoeding te betalen.

  • Een fabrikant kan aansprakelijk gesteld worden voor schade door een gebrek in zijn product.

Buiten een juridische context worden beide woorden vaak door elkaar gebruikt.