vaststelling (de vaststellingen doen) ❌

Leenvertaling uit het Frans.

Algemeen Nederlands is: proces-verbaal opmaken.