vanmorgen / deze morgen

‘Vanmorgen’ is de neutrale aanduiding van het eerste deel van de huidige dag.

‘Deze morgen’ is ook goed, maar het behoort eerder tot de gesproken taal.