tussenkomst

Het gebruik van ‘tussenkomst’ is correct als de betekenis overeenkomt met die van ‘tussenbeide komen’.

 • Door tussenkomst van de premier werd het meningsverschil bijgelegd.
 • Ik dank u voor uw tussenkomst in deze aangelegenheid.
 • De tussenkomst van de politie werd door het gezin van de gegijzelde geweigerd.

In veel gevallen is ‘tussenkomst’ niet het correcte woord. ‘Correct taalgebruik’ (p.257) geeft deze alternatieven:

 • In zijn toespraak viel het oppositielid fel uit tegen de minister.
 • De voorzitter zei dat hij geen verdere interrupties zou dulden.
 • De regering voert een non-interventiepolitiek.
 • Een operatief ingrijpen was noodzakelijk.
 • De bijdrage van de provincie is 10 %.
 • De uitkering van het ziekenfonds is verhoogd.
 • De gemeente zal een tegemoetkoming van 50 euro uitkeren.
 • Onze doelman heeft een paar prachtige reddingen op zijn naam.
 • Geneeskundige hulp kon niet meer baten.
 • Hoeveel bedraagt het aandeel van de verzekering in deze kosten?
 • Het optreden van de politie gaf aanleiding tot veel kritiek.
 • Met een subsidie van het ministerie kunnen de kosten worden gedekt.

Ook algemeen Nederlands zijn: rede, opmerking, (interventie)maatregel, project, bemoeiingen, steun, hulp.