tussenkomen

In het algemeen Nederlands komt het werkwoord ‘tussenkomen’ alleen in de rechtstaal voor: “zich met machtiging van de rechter voegen in een geschil als derde, meestal niet aangesloten bij een van de partijen” (Van Dale). Die technische betekenis komt niet vaak voor.

 • De eigenares is meegedeeld dat zij in het geding kan tussenkomen om voor haar belangen op te komen.

Standaardtaal in België voor:

 • tussenbeide komen
 • zich met iets bemoeien, er zich in mengen
 • ingrijpen
 • mee betalen

‘Correct taalgebruik’ (p.256) geeft deze alternatieven:

 • De politie moest tussenbeide komen om de rust te herstellen.
 • Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd.
 • De vakbond zal aandringen om overleg met de directie mogelijk te maken.
 • Het Kamerlid beloofde stappen te doen om de zaak te regelen.
 • De partij is tegen staatsinmenging in het economische leven.
 • Dergelijke overwegingen zouden bij de keuze van een kandidaat geen rol mogen spelen.
 • Het ziekenfonds betaalt mee in de kosten.
 • De regering moet ingrijpen om het begrotingstekort te verminderen.
 • Deze dienstjaren worden in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen.
 • Bij de beoordeling worden allerlei andere overwegingen betrokken.
 • Het departement zal tegemoet komen in de kosten van de stormschade.
 • Van Rijkswege wordt bijgedragen in de financiering van het project.
 • Hij kent wel iemand die voor hem in de bres zal springen.
 • De politie moest optreden naar aanleiding van klachten over geluidshinder.