toelaten

‘Toelaten’ betekent: toegang geven.

 • Alleen aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten.
 • Wie voor het examen slaagt, wordt tot de opleiding toegelaten.

‘Toelaten’ betekent: mogelijk maken.

 • Als het weer het toelaat, gaan we wandelen.

‘Toelaten’ betekent: aannemen, accepteren, dulden.

 • De rechtbank laat het bewijs niet toe.
 • De scheidsrechters laten in deze wedstrijd te veel toe.
 • De consumentenbond protesteert tegen het toelaten van groeihormonen in rundvlees.

Als er ‘toestemming’ verleend is, zeggen we dat ook zo. Ook ‘toestaan’ is mogelijk. ‘Toelaten’ is passief dulden, ‘toestaan’ is actief toestemming verlenen.

 • De burgemeester van Gent staat toe dat de zuilen met ham bekleed worden. (= hij geeft er expliciet zijn toestemming voor)
 • De burgemeester van Gent laat toe dat de zuilen met ham bekleed worden. (= hij duldt het experiment)
 • De voorzitter stond hem niet toe de spreker te onderbreken. (= hij gaf hem niet de toestemming)
 • De voorzitter liet niet toe dat hij de spreker onderbrak. (= hij accepteerde het niet)
 • Een belang van 29,9 % is het maximum dat in Groot-Brittannië toegestaan is.

Niet gebruiken voor: in staat stellen, kunnen.

 • ❌ De nieuwe wagons laten de spoorwegen toe meer reizigers te vervoeren.
  De nieuwe wagons stellen de spoorwegen in staat meer reizigers te vervoeren.
  Met de nieuwe wagons kunnen de spoorwegen meer reizigers vervoeren.
 • ❌ Moderne hulpmiddelen laten toe het werk sneller uit te voeren.
  Moderne hulpmiddelen maken het mogelijk het werk sneller uit te voeren.
  Dankzij moderne hulpmiddelen gaat het werk sneller.
 • ❌ De wapenstilstand laat toe vredesbesprekingen op gang te brengen.
  Door de wapenstilstand kunnen vredesbesprekingen op gang gebracht worden.