taxeren

‘Taxeren’ betekent: de waarde ramen, schatten, begroten.

  • Iedere woning die voor verkoop in aanmerking komt, wordt getaxeerd door een beëdigd makelaar.

‘Taxeren’ betekent: mensen beoordelen naar hun geestelijke of morele waarde.

  • Ze zweeg even en bekeek me met een taxerende blik.

Niet gebruiken voor: belasten.

  • ❌ Ze worden ook getaxeerd op de fictieve opbrengsten.
    Ze worden ook belast op de fictieve opbrengsten.