Taalmail 711

10 december 2021

✎ Alle reactoren moeten dicht, maar de vervangende gascentrales staan nog lang niet in de stijgers.
✓ Alle reactoren moeten dicht, maar de vervangende gascentrales staan nog lang niet in de steigers.

? ‘Steiger’ (stelling) hoort bij het verdwenen werkwoord ‘steigen’. Dat betekende ‘doen stijgen’ en lag ook aan de basis van het werkwoord ‘steigeren’.

 

✎ Elke fiscale vrijstelling moeten we een stevige wettelijke basis geven en willekeur moeten we ten alle tijden voorkomen.
✓ Elke fiscale vrijstelling moeten we een stevige wettelijke basis geven en willekeur moeten we te allen tijde voorkomen.

? Let op de oude naamvalsvormen. Een lijst met zulke versteende uitdrukkingen staat op vrttaal.net.

 

✎ Er kwamen steeds meer berichten binnen over gevangenen die standrechterlijk geëxecuteerd werden.
✓ Er kwamen steeds meer berichten binnen over gevangenen die standrechtelijk geëxecuteerd werden.

? ‘Standrechtelijk’ verwijst naar een soort recht, niet naar een rechter.

 

✎ De mensen zouden sowieso bij elkaar komen en de café’s zouden even vol zitten.
✓ De mensen zouden sowieso bij elkaar komen en de cafés zouden even vol zitten.

? De meervouds-s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een klinker met een accentteken.

 

✎ Intussen zijn we honkvaster geworden en gaan we uit in de dichtsbijzijnde stad.
✓ Intussen zijn we honkvaster geworden en gaan we uit in de dichtstbijzijnde stad.

? Dicht, dichter, dichtst. De eind-t van de overtreffende trap staat ook in ‘dichtstbij’ en ‘dichtstbijzijnd’.