Taalmail 708

2 november 2021

✎ Het bedrijf moet zich binnen twee weken engageren om de schade te vergoeden, of er komt een klacht met burgerlijke partijstelling.
✓ Het bedrijf moet zich binnen twee weken engageren om de schade te vergoeden, of er komt een klacht met burgerlijkepartijstelling.

? Zelfstandige naamwoorden die van een werkwoordelijke groep zijn afgeleid, worden als één woord gespeld. Bij ‘ter dood veroordelen’ hoort ‘terdoodveroordeling’, bij ‘in gebreke stellen’ hoort ‘ingebrekestelling’ en bij ‘zich burgerlijke partij stellen’ hoort ‘burgerlijkepartijstelling’.

 

✎ Van zodra koffie ingeburgerd raakt in Europa, komen mensen samen bij een kop koffie.
✓ Zodra koffie ingeburgerd raakt in Europa, komen mensen samen bij een kop koffie.

? Volgens taaladvies.net is het niet duidelijk of ‘van zodra’ tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

 

✎ Op de hoorzitting moet het bedrijf de gegevens over haar uitstoot via de schoorsteen voorleggen.
✓ Op de hoorzitting moet het bedrijf de gegevens over zijn uitstoot via de schoorsteen voorleggen.

? Bij onzijdige woorden hoort ‘zijn’, behalve als ze verwijzen naar vrouwelijke wezens.

 

✎ Het is zeker niet ondenkbeeldig dat verschillende partijen één lijst zullen vormen.
✓ Het is zeker niet ondenkbaar dat verschillende partijen één lijst zullen vormen.

? ‘Niet ondenkbeeldig’ is hetzelfde als ‘denkbeeldig’, niet bestaand. Dat is niet bedoeld.

 

✎ Hoe de schilder Thilo Heinzmann de Ijslandse componist Jóhann Jóhannsson inspireerde
✓ Hoe de schilder Thilo Heinzmann de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson inspireerde

? Als een woord dat met een ij begint met een hoofdletter moet worden geschreven, moet de ij in zijn geheel in hoofdletters worden gezet. Sommige tekstverwerkers veranderen ‘IJ’ ten onrechte in ‘Ij’.