Taalmail 705

17 september 2021

✎ Het stootte haar tegen de borst dat het beleid er weinig rekening mee hield.
✓ Het stuitte haar tegen de borst dat het beleid er weinig rekening mee hield.

? De uitdrukking luidt ‘tegen de borst stuiten’.

 

✎ De titanokorys is een van de grootste dieren uit de cambrische periode dat ooit gevonden is.
✓ De titanokorys is een van de grootste dieren uit de cambrische periode die ooit gevonden zijn.

? Gooi de zin om en je hoort het meteen: ‘Van de grootste dieren die ooit gevonden zijn, is de titanokorys er een.’

 

✎ Kaag noemde het een eer de functie van minister van Buitenlandse Zaken te hebben mogen bekleed.
✓ Kaag noemde het een eer de functie van minister van Buitenlandse Zaken te hebben mogen bekleden.

? Vergelijk met ‘te hebben mogen uitoefenen’. Er moet een infinitief gebruikt worden, geen voltooid deelwoord.

 

✎ WilmerHal analyseerde 80 000 documenten en ondervraagde tientallen huidige en voormalige personeelsleden.
✓ WilmerHal analyseerde 80 000 documenten en ondervroeg tientallen huidige en voormalige personeelsleden.

? ‘Ondervraagde’ klinkt ouderwets. ‘Vragen’ was oorspronkelijk een regelmatig werkwoord (vragen, vraagde, gevraagd), maar tegenwoordig is de onregelmatige verleden tijd ‘vroeg’ veel gebruikelijker. Meer informatie is te vinden in het WNT.

 

✎ Renaat Debergh van de Confederatie van de Zuivelindustrie is onder de indruk van Willy zijn onderzoekswerk.
✓ Renaat Debergh van de Confederatie van de Zuivelindustrie is onder de indruk van Willy’s onderzoekswerk.

? Een constructie van het type ‘Willy zijn onderzoekswerk’ behoort volgens de ANS tot het informele taalgebruik. In een zakelijke tekst past een voorgeplaatste genitief of een nabepaling met ‘van’. Zeker als je de volle vorm van het bezittelijk voornaamwoord schrijft (‘zijn’), leest de constructie moeilijk.