Taalmail 702

20 augustus 2021

✎ In de beelden die Wallace te zien kreeg, werd een meisje over een muur gehoffen.
✓ In de beelden die Wallace te zien kreeg, werd een meisje over een muur getild.

? ‘Heffen’ wordt zo vervoegd: heffen, hief, geheven. ‘Gehoffen’ is dialect. In deze context is ‘tillen’ minder formeel dan ‘geheven’.

 

✎ De kuikens hebben er eten en water, zodat ze gezonder zijn en er minder antibiotica nodig is.
✓ De kuikens hebben er eten en water, zodat ze gezonder zijn en er minder antibiotica nodig zijn.

? ‘Antibiotica’ is een meervoud (van ‘antibioticum’). De persoonsvorm moet daarom in het meervoud.

 

✎ De Cocq van Delwijnen is een Nederlander, maar naar België geëmigreerd.
✓ De Cocq van Delwijnen is een Nederlander, maar hij is naar België geëmigreerd.

? In de tweede zin kan ‘is’ niet weggelaten worden. Weglating kan alleen als ‘is’ dezelfde grammaticale functie heeft, wat niet het geval is: in de eerste zin is ‘is’ koppelwerkwoord, in de tweede zin hulpwerkwoord. Het weglaten van het onderwerp in de tweede zin doet schrijftalig aan.

 

✎ Dat hij op die superwinst geen belastingen moest betalen, wuifde hij meteen weg met een boude belofte.
✓ Dat hij op die superwinst geen belastingen hoefde te betalen, wuifde hij meteen weg met een boude belofte.

? ‘Moeten’ wordt in een negatieve zin ‘hoeven’ als bedoeld is dat iets niet nodig of verplicht is. Meer uitleg, met een filmpje van ‘De scherpslijper’, op vrttaal.net. Ook ‘boute’ is goed.

 

✎ Wanneer zijn zo’n bruine plekjes onschuldig en wanneer zijn ze verdacht?
✓ Wanneer zijn zulke bruine plekjes onschuldig en wanneer zijn ze verdacht?

? Bij een woord in het meervoud gebruik je nooit ‘zo’n’. Meer uitleg op vrttaal.net.