Taalmail 700

16 juli 2021

✎ Het besluit om de Catalaanse seperatistische leiders gratie te verlenen zette kwaad bloed bij een deel van de publieke opinie.
✓ Het besluit om de Catalaanse separatistische leiders gratie te verlenen zette kwaad bloed bij een deel van de publieke opinie.

? Denk aan het Franse werkwoord ‘séparer’ (scheiden, in tweeën delen).

 

✎ Slechts 1 op de 3 reizigers die zich moet laten testen na terugkeer, doet dat ook.
✓ Slechts 1 op de 3 reizigers die zich moeten laten testen na terugkeer, doet dat ook.

? Gooi de zin om en het is meteen duidelijk dat de persoonsvorm in het meervoud moet staan, omdat hij verwijst naar ‘reizigers’: op de drie reizigers die zich moeten laten testen, doet er maar één dat.

 

✎ Geen kruit gewassen tegen Politt vandaag
✓ Geen kruid gewassen tegen Politt vandaag

? ‘Wassen’ betekent in deze uitdrukking ‘groeien’. Met ‘kruid’ wordt een geneeskrachtige plant bedoeld. ‘Er is geen kruid tegen gewassen’ betekent dan ook: er bestaat geen geneesmiddel voor. Anders gezegd: er valt niets aan te doen. Opmerkelijk: ‘kruit’ en ‘kruid’ zijn etymologisch hetzelfde woord.

 

✎ Het water was ook koud, maar daar leken ze weinig last van te hebben, gezien ze halfnaakt waren.
✓ Het water was ook koud, maar daar leken ze weinig last van te hebben, aangezien ze halfnaakt waren.

? ‘Gezien’ is een voorzetsel, geen voegwoord. Het verschil wordt toegelicht op vrttaal.net.

 

✎ Bennetts nederlaag in het parlement laat zien hoe filterdun de meerderheid van de nieuwe regering is.
✓ Bennetts nederlaag in het parlement laat zien hoe flinterdun de meerderheid van de nieuwe regering is.

? Een ‘flinter’ is een zeer dun schijfje of plakje: een paar flinters parmezaan.