Taalmail 699

2 juli 2021

✎ “We hebben niet elke dag de kans om hier te kunnen naar kijken. De sfeer is leuk.”
✓ “We hebben niet elke dag de kans om hiernaar te kijken. De sfeer is leuk.”

? Hou de werkwoorden bij elkaar, doorbreek de eindgroep niet. Doorbreking kan tot een hortende stijl leiden.

 

✎ Doorheen de jaren ontstonden er verschillende versies van de zon op de vlag van Zonhoven.
✓ Door de jaren heen ontstonden er verschillende versies van de zon op de vlag van Zonhoven.

? Het is onduidelijk of we ‘doorheen’ als voorzetsel, met de betekenis ‘in de loop van’, tot de standaardtaal kunnen rekenen, zegt taaladvies.net.

 

✎ Koen Evers, de man die het stof en het materiaal voor de vlag ter beschikking stelde, is blij met het huzarenstukje.
✓ Koen Evers, de man die de stof en het materiaal voor de vlag ter beschikking stelde, is blij met het huzarenstukje.

? ‘Het stof’ is onder meer de vuiligheid die overal op neervalt. Textiel is ‘de stof’.

 

✎ Er zijn enkele witte merels die voor een verrassing zouden kunnen zorgen.
✓ Er zijn enkele witte raven die voor een verrassing zouden kunnen zorgen.

? Strikt genomen is het een verkeerde vogel in het Nederlands, al blijft het beeld overeind: iets zeer zeldzaams is een witte raaf. In het Frans is een witte raaf ‘un merle blanc’.

 

✎ Er zit zoveel fascinerend materiaal in het boek dat het ons inziens meer gediend is met een serie.
✓ Er zit zoveel fascinerend materiaal in het boek dat het onzes inziens meer gediend is met een serie.

? ‘Onzes’ is de oude genitiefvorm van het bezittelijk voornaamwoord ‘ons’. ‘Onzes inziens’ komt formeel en archaïsch over. ‘Volgens ons’ is veel gewoner.