Taalmail 698

28 juni 2021

✎ Op de uitreiking van de Grammy Awards steelden dit jaar de vrouwen de show.
✓ Op de uitreiking van de Grammy Awards stalen dit jaar de vrouwen de show.

? ‘Steelden’ hoort bij ‘stelen’ in de zin van ‘ontdoen van de steeltjes’. Dat is in de uitdrukking ‘de show stelen’ niet bedoeld.

 

✎ Je zou kunnen stellen dat de deltavariant twee keer zo besmettelijk is dan het virus waarmee het allemaal begon.
✓ Je zou kunnen stellen dat de deltavariant twee keer zo besmettelijk is als het virus waarmee het allemaal begon.

? Bij ‘zo’ hoort altijd ‘als’.

 

✎ Mogelijk liggen technische problemen aan de oorzaak van de vertraging.
✓ Mogelijk zijn technische problemen de oorzaak van de vertraging.

? ‘Aan de oorzaak liggen’ is een verhaspeling van ‘de oorzaak zijn’ en ‘aan de basis liggen’. Gewoner klinkt: de vertraging is veroorzaakt door technische problemen.

 

✎ Intussen hoopt iedereen dat oude wonden niet openrijten en conflicten niet escaleren.
✓ Intussen hoopt iedereen dat oude wonden niet opengereten worden en conflicten niet escaleren.

? ‘Openrijten’ is een overgankelijk werkwoord: iets of iemand rijt de oude wonden open. De wonden rijten niet zelf open.

 

✎ De Bruyne zal de kwartfinale wel halen, maar voor Hazard wordt het kantje boordje.
✓ De Bruyne zal de kwartfinale wel halen, maar voor Hazard wordt het kantje boord.

? ‘Kantje boord’ is een vaste uitdrukking. ‘Kantje boord’ betekent zoveel als ‘aan de uiterste rand, nog net aan boord’ en vandaar ‘op het nippertje’.