Taalmail 697

19 juni 2021

✎ In een dergelijk geval moeten we altijd uitgaan van het worst case scenario: hij had bedreigingen geuit.
✓ In een dergelijk geval moeten we altijd uitgaan van het worstcasescenario: hij had bedreigingen geuit.

? De spelling van Engelse woordcombinaties in het Nederlands is behoorlijk complex. Een beknopt overzicht van de regels staan in de Leidraad van de Woordenlijst. Alle details staan in de Technische handleiding 2016.

 

✎ Hoe lang het zal duren om het gezonken ponton te bergen, is nog niet duidelijk.
✓ Hoelang het zal duren om het gezonken ponton te bergen, is nog niet duidelijk.

? ‘Hoelang’ vraagt naar een tijdstip of duur, ‘hoe lang’ naar een lengte of afstand.

 

✎ Volgens sommigen ben ik het die haar omvergeduwd heb.
✓ Volgens sommigen ben ik het die haar omvergeduwd heeft.

? In zulke gekloofde zinnen staat de persoonsvorm van de ondergeschikte zin altijd in de derde persoon. Op vrttaal.net staan ook stijltips over gekloofde zinnen.

 

✎ Gisteren is een school in aanbouw om nog onduidelijke redenen ingestort.
✓ Gisteren is een school in aanbouw door een nog onduidelijke oorzaak ingestort.

? Met een ‘reden’ motiveert een persoon waarom hij iets doet. Bij een ‘oorzaak’ gaat het om externe omstandigheid die iets tot gevolg heeft.

 

✎ Eén op de twee meisjes en jonge vrouwen passen hun gedrag op straat aan uit angst voor seksuele intimidatie.
✓ Eén op de twee meisjes en jonge vrouwen past haar gedrag op straat aan uit angst voor seksuele intimidatie.

? De kern van het onderwerp is ‘één’. Daar hoort een persoonsvorm in het enkelvoud bij.