Taalmail 695

31 mei 2021

✎ Er is hier niet veel nodig om het kruidvat te laten ontploffen.
✓ Er is hier niet veel nodig om het kruitvat te laten ontploffen.

? In het vat zitten geen kruiden, maar buskruit.

 

✎ De schutter, een 57-jarige werknemer van het bedrijf, opende het vuur in een loods waar onderhoudswerken plaatsvinden aan treinstellen.
✓ De schutter, een 57-jarige werknemer van het bedrijf, opende het vuur in een loods waar treinstellen onderhouden worden.

? De oorspronkelijke zin is niet fout, maar het kan allemaal wat minder omslachtig. Als je ‘plaatsvinden’ of ‘gebeuren’ nodig hebt als werkwoord, dan schrijf je hoogstwaarschijnlijk in naamwoordstijl.

 

✎ De nieuwe, thematische fietsroutes moeten Vlaanderen op de kaart plaatsen als internationale topbestemming voor fietsvakanties.
✓ De nieuwe, thematische fietsroutes moeten Vlaanderen op de kaart zetten als internationale topbestemming voor fietsvakanties.

? Met ‘plaatsen’ krijg je een letterlijke lezing: je kunt een pion op een opengespreide kaart of een speelbord plaatsen. In figuurlijke zin is ‘iets op de kaart zetten’ het gebruikelijkst.

 

✎ Er zal nog een autopsie worden uitgevoerd om uit te sluiten dat Angèle niet aan onderliggende kwalen leed.
✓ Er zal nog een autopsie worden uitgevoerd om uit te sluiten dat Angèle aan onderliggende kwalen leed.

? Dubbele ontkenning. De onderzoekers willen uitsluiten dat Angèle ziek was, dat ze een onderliggende kwaal had.

 

✎ “Als wetgever willen we het verdriet op zo’n momenten erkennen”, vult Evita Willaert aan.
✓ “Als wetgever willen we het verdriet op zulke momenten erkennen”, vult Evita Willaert aan.

? Bij een zelfstandig naamwoord in het meervoud is het altijd ‘zulke’. Al dateert hij uit de vorige eeuw, deze column geldt nog steeds: ‘Zulke mag er zijn’.