Taalmail 690

27 april 2021

✎ In het station van Hasselt werden verschillende reizigers de toegang tot de trein geweigerd.
✓ In het station van Hasselt werd verschillende reizigers de toegang tot de trein geweigerd.

? Het onderwerp van de zin is ‘de toegang tot de trein’. De persoonsvorm moet dus in het enkelvoud.

 

✎ Per vaccinatiecentrum moet minstens één persoon van de operationele ploeg en één persoon van de medische ploeg Nederlands kunnen.
✓ Per vaccinatiecentrum moet minstens één persoon van de operationele ploeg en één persoon van de medische ploeg Nederlands kennen.

? Je kent een taal en kunt ze spreken. Meer uitleg staat op taaladvies.net.

 

✎ Rik was iemand naar wie we opkeken, niet in het minst omdat hij de Vlaamse Batman was, De Kat.
✓ Rik was iemand naar wie we opkeken, niet het minst omdat hij de Vlaamse Batman was, De Kat.

? ‘Niet in het minst’ betekent eigenlijk ‘helemaal niet’ en dus het tegengestelde van ‘niet het minst’ (‘vooral’). Taaladvies.net maakt geen bezwaar tegen de versmelting van de twee. Maar wie het echt goed wil doen, kan ze beter uit elkaar houden.

 

✎ Ondanks Ginthers oproep om kalm te blijven terwijl er duidelijkheid wordt geschept, zijn er betogingen aan de gang in Columbus.
✓ Ondanks Ginthers oproep om kalm te blijven terwijl er duidelijkheid wordt geschapen, zijn er betogingen aan de gang in Columbus.

? ‘Scheppen’ in de zin van ‘tot stand brengen’ is een onregelmatig werkwoord. Meer uitleg is te vinden op vrttaal.net.

 

✎ 3500 oude films zijn verloren gegaan, doordat er geen kopies van mochten worden gemaakt wegens copyrightproblemen.
✓ 3500 oude films zijn verloren gegaan, doordat er geen kopieën van mochten worden gemaakt wegens copyrightproblemen.

? Een woord dat op een beklemtoonde -ie eindigt, krijgt in het meervoud in de regel een meervoud op -en: categorie / categorieën, melodie / melodieën. Het meervoud op -s komt voor bij een onbeklemtoonde -ie: tralies, lelies. Dat kunt u lezen in de ANS.