Taalmail 689

16 april 2021

✎ Uit Nederlandse voorbeelden blijkt dat evenementen veilig kunnen plaatsvinden, mits het volgen van een aantal maatregelen.
✓ Uit Nederlandse voorbeelden blijkt dat evenementen veilig kunnen plaatsvinden, mits de maatregelen worden nageleefd.

? ‘Mits’ is geen voorzetsel, maar een onderschikkend voegwoord. Anders gezegd: op ‘mits’ volgt een bijzin met een vervoegd werkwoord.

 

✎ De veertien jongeren die een feestje aan het bouwen waren, mogen zich aan een boete verwachten.
✓ De veertien jongeren die een feestje aan het bouwen waren, kunnen een boete verwachten.

? In de standaardtaal verwacht je iets, zonder ‘zich’, zonder ‘aan’. Meer uitleg is te vinden op taaladvies.net.

 

✎ Door te videobellen word je voortdurend een digitale spiegel voorgehouden, die je met rimpels confronteert die er vaak niet eens zijn.
✓ Door te videobellen wordt je voortdurend een digitale spiegel voorgehouden, die je met rimpels confronteert die er vaak niet eens zijn.

? Een instinker. Het onderwerp van de zin is ‘een digitale spiegel’. De persoonsvorm moet dus in de derde persoon. Probeer onze dt-oefeningen eens.

 

✎ De sticker is in een opvallende, roze kleur. Je zult er niet kunnen naast kijken.
✓ De sticker is in een opvallende, roze kleur. Je zult er niet naast kunnen kijken.

? In de werkwoordelijke eindgroep mogen in de regel alleen werkwoordelijke elementen staan. Hou u daar zeker aan in verzorgde schrijftaal, zegt Team Taaladvies.

 

✎ Na 25 jaar in Londen te hebben gewoond, verhuist Belgisch fotografe Eva Vermandel binnenkort weer naar België.
✓ Na 25 jaar in Londen te hebben gewoond, verhuist de Belgische fotografe Eva Vermandel binnenkort weer naar België.

? Een constructie als ‘Belgisch fotografe Eva Vermandel’, zonder lidwoord en zonder buigings-e, klinkt bijzonder vreemd. Daardoor lijkt het alsof ‘Belgisch fotografe’ een functie of officiële titel is.