Taalmail 680

5 februari 2021

✎ Een miljoen Oeigoeren zouden vastzitten in ‘heropvoedingskampen’ en gedwongen worden hun ‘extremistische gedachtengoed’ af te zweren.
✓ Een miljoen Oeigoeren zouden vastzitten in ‘heropvoedingskampen’ en gedwongen worden hun ‘extremistische gedachtegoed’ af te zweren.

? ‘Gedachte’ heeft ook een meervoud op s, dus geen tussen-n in de samenstelling ‘gedachtegoed’. De persoonsvorm bij ‘een miljoen Oeigoeren’ kan ook in het enkelvoud staan.

 

✎ Het meer kan nu terug vollopen en de dieren kunnen terugkeren.
✓ Het meer kan nu weer vollopen en de dieren kunnen er terugkeren.

? Als je ‘opnieuw’ bedoelt, zeg dan ‘weer’. Dat zei ik 23 jaar geleden al.

 

✎ Sinds het stormweer van augustus vorig jaar staan er hekkens rond de schuur, omdat er stenen naar beneden komen.
✓ Sinds het stormweer van augustus vorig jaar staan er hekken rond de schuur, omdat er stenen naar beneden komen.

? Eén hek, twee hekken.

 

✎ Naessens gaat er vanuit dat we zondag zeker sneeuw zullen krijgen.
✓ Naessens gaat ervan uit dat we zondag zeker sneeuw zullen krijgen.

? Je gaat uit van iets. Dat ‘van iets’ wordt ‘ervan’, in één woord. De infinitief is dus ‘ervan uitgaan’. In de vervoegde vormen worden ‘van’ en ‘uit’ nooit aan elkaar geschreven. Meer voorbeelden staan op vrttaal.net.

 

✎ Volgens de burgemeester zou een gaslek aan de oorzaak van de ontploffing liggen.
✓ Volgens de burgemeester zou de ontploffing veroorzaakt zijn door een gaslek.

? ‘Aan de oorzaak liggen van’ is een verhaspeling van ‘de oorzaak zijn van’ en ‘ten grondslag liggen aan / aan de basis liggen van’.