Taalmail 676

18 december 2020

✎ De jongens hun gezichten zijn bedekt met stof en vuil.
✓ Het gezicht van de jongens is bedekt met stof en vuil.

? Elke jongen heeft maar één gezicht. In het Nederlands gebruiken we het enkelvoud. ‘De jongens hun gezicht’ is spreektaal. In geschreven taal is ‘het gezicht van de jongens’ gebruikelijker.

 

✎ De voorraad medicijnen van mijn vrouw en ik raakt stilaan op.
✓ De voorraad medicijnen van mijn vrouw en mij raakt stilaan op.

? Na een voorzetsel gebruiken we de objectsvorm. Dat merk je goed als je de woordgroep omkeert: de medicijnen van mij en mijn vrouw.

 

✎ Bedrijfsleiders ontbreken deze ervaring en worden daardoor steeds vaker een doelwit.
✓ Bedrijfsleiders hebben deze ervaring niet en worden daardoor steeds vaker een doelwit.

? Ze kunnen de ervaring ook missen of ontberen. Het kan de bedrijfsleiders ook aan ervaring ontbreken.

 

✎ Belangrijk is dat er een neusswap afgenomen wordt, zodat we kunnen controleren of het virus aanwezig is.
✓ Belangrijk is dat er een neusswab afgenomen wordt, zodat we kunnen controleren of het virus aanwezig is.

? Een ‘swab’ is een wattenstokje of een uitstrijkje dat met zo’n stokje wordt afgenomen. Bij een ‘neusswap’ worden neuzen uitgewisseld. Dat lijkt me niet bedoeld.

 

✎ Er was nog geen akkoord over een financiële compensatie voor grondeigenaars op wiens grond niet meer gebouwd mag worden.
✓ Er was nog geen akkoord over een financiële compensatie voor grondeigenaars op wier grond niet meer gebouwd mag worden.

? ‘Wiens’ kan alleen bij een mannelijk of onzijdig woord in het enkelvoud. Bij een vrouwelijk woord in het enkelvoud en bij alle meervouden is het ‘wier’.