Taalmail 675

11 december 2020

✎ Desondanks de stijgende cijfers bij jongeren zijn scholen volgens Van Gucht niet de motor van de epidemie.
✓ Ondanks de stijgende cijfers bij jongeren zijn scholen volgens Van Gucht niet de motor van de epidemie.

? ‘Desondanks’ is een bijwoord en betekent iets als ‘toch’. ‘Ondanks’ is een voorzetsel.

 

✎ Lennon werd gecremeerd en zijn assen werden uitgestrooid in Central Park.
✓ Lennon werd gecremeerd en zijn as werd uitgestrooid in Central Park.

? Het gebruikelijke woord is ‘as’. Het meervoud ‘assen’ komt in België ook wel voor, maar dat klinkt formeel en archaïsch.

 

✎ “We ledigen nu een acute nood, want de situatie is alleen maar erger geworden door de coronacrisis”, beklemtoont de minister.
✓ “We lenigen nu een acute nood, want de situatie is alleen maar erger geworden door de coronacrisis”, beklemtoont de minister.

? ‘Lenigen’ betekent ‘verlichten, minder zwaar maken’.

 

✎ Een van de getuigen zegt dat ze een bestelbusje zag staan toen ze de symptomen ervaarde.
✓ Een van de getuigen zegt dat ze een bestelbusje zag staan toen ze de symptomen ervoer.

? “Ervaarde is een recentere vorm, die nog niet voor iedereen acceptabel is. Het is onduidelijk of we ervaarde al tot de standaardtaal kunnen rekenen”, schrijft taaladvies.net.

 

✎ Na afloop kloeg Antwerp-trainer Ivan Leko erover dat in België maar drie vervangingen toegestaan zijn.
✓ Na afloop klaagde Antwerp-trainer Ivan Leko erover dat in België maar drie vervangingen toegestaan zijn.

? ‘Klagen’ is een regelmatig (zwak) werkwoord: klagen, klaagde, geklaagd. De vorm ‘kloeg’ is ontstaan naar analogie van ‘vroeg’ en ‘joeg’, maar hij is niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.