Taalmail 674

27 november 2020

✎ Hij kreeg toen een Argentijns truitje met het nummer 10 en zijn naam op.
✓ Hij kreeg toen een Argentijns truitje met het nummer 10 en zijn naam erop.

? In de standaardtaal wordt een voorzetselgroep die met ‘met’ begint, aangevuld met een voornaamwoordelijk bijwoord. Alleen bij kledingstukken wordt een voorzetsel gebruikt: een meisje met een hoed op.

 

✎ Hoelang nog moeten we vrouwen afbeelden op deze stereotype manier?
✓ Hoelang nog moeten we vrouwen afbeelden op deze stereotiepe manier?

? ‘Stereotype’ is een zelfstandig naamwoord: het stereotype van de vrouw. ‘Stereotiep’ is een bijvoeglijk naamwoord: de stereotiepe afbeelding van de vrouw.

 

✎ “Critici noemen de gratie een geval van klassejustitie”, zegt Björn Soenens.
✓ “Critici noemen de gratie een geval van klassenjustitie”, zegt Björn Soenens.

? We spellen ‘klasse’ als het versterkende element ‘van hoge kwaliteit’ bedoeld is: klassespeler, klasseauto. Als het over de sociale klassen gaat, dan spellen we een tussen-n in samenstellingen: klassenhaat, klassenjustitie.

 

✎ Chris Dusauchoit voegt er meteen aan toe dat er nog werk op de plank ligt.
✓ Chris Dusauchoit voegt er meteen aan toe dat er nog werk aan de winkel is.

? Je kunt wel ‘brood op de plank’ hebben: genoeg om van te leven.

 

✎ Het huis waar de Mirabal-zussen een deel van hun leven hebben doorgebracht, is nu een museum.
✓ Het huis waar de zussen Mirabal een deel van hun leven hebben doorgebracht, is nu een museum.

? Een samenstelling met de naam voorop doet Engels aan. In het Nederlands gebruiken we eerder een woordgroep met de naam achteraan.