Taalmail 671

23 oktober 2020

✎ Horeca Vlaanderen heeft trouwens geen begrip voor zij die zich niet aan de regels hebben gehouden.
✓ Horeca Vlaanderen heeft trouwens geen begrip voor wie zich niet aan de regels heeft gehouden.

? ‘Zij die gaan sterven, groeten u’, dat kan. Na een voorzetsel kan ‘zij die’ echt niet. Alternatieve formuleringen staan op vrttaal.net.

 

✎ Aan dezelfde groeisnelheid wordt het minstens even erg als in maart.
✓ Bij dezelfde groeisnelheid wordt het minstens even erg als in maart.

? Bij het woord ‘snelheid’ wordt in de standaardtaal nooit ‘aan’ gebruikt. Meer uitleg op vrttaal.net.

 

✎ Het debat van vannacht verliep rustiger, zonder dat de kandidaten elkaar in de reden vielen of elkaar voortdurend uitscholden.
✓ Het debat van vannacht verliep rustiger, zonder dat de kandidaten elkaar in de rede vielen of elkaar voortdurend uitscholden.

? ‘Rede’ betekent: het uiten van gevoelens of gedachten in woorden.

 

✎ De bende was volgens het parket gespecialiseerd in het frauduleus ophalen van containers met drugs in.
✓ De bende was volgens het parket gespecialiseerd in het frauduleus ophalen van containers met drugs erin.

? In de standaardtaal wordt een voorzetselgroep die met ‘met’ begint, aangevuld met een voornaamwoordelijk bijwoord. Alleen bij kledingstukken wordt een voorzetsel gebruikt: een meisje met een hoed op. Zie de ANS.

 

✎ Volgens de analyse behoort België tot een van de landen die het slechtst gepresteerd hebben in de aanpak van de coronapandemie.
✓ Volgens de analyse is België een van de landen die het slechtst gepresteerd hebben in de aanpak van de coronapandemie.

? ‘Behoren tot een van de …’ is een verhaspeling van twee constructies: ‘behoren tot’ en ‘een van de … zijn’.