Taalmail 657

31 januari 2020

✎ Een lijnrechtster rapporteerde het voorval daarna aan de stoelscheidsrechter, die het niet gehoord had.
✓ Een lijnrechter rapporteerde het voorval daarna aan de stoelscheidsrechter, die het niet gehoord had.

? Een vrouwelijke fietser is een fietsster, maar een vrouwelijke rechter is geen rechtster. ‘Fietser’ en ‘fietsster’ zijn afgeleid van het werkwoord ‘fietsen’. ‘Rechter’ is synchroon gezien niet van een werkwoord afgeleid.

 

✎ In een emotioneel televisie-interview heeft Ozzy Osbourne, aan de zijde van zijn vrouw, klaarheid geschept over zijn gezondheidstoestand.
✓ In een emotioneel televisie-interview heeft Ozzy Osbourne, aan de zijde van zijn vrouw, klaarheid geschapen over zijn gezondheidstoestand.

? ‘Scheppen’ in de zin van ‘tot stand brengen, creëren’ is een onregelmatig werkwoord: scheppen, schiep, geschapen.

 

✎ Dat Egbert Lachaert kandidaat-voorzitter is, is weldegelijk bepalend voor de regeringsonderhandelingen.
✓ Dat Egbert Lachaert kandidaat-voorzitter is, is wel degelijk bepalend voor de regeringsonderhandelingen.

? ‘Wel degelijk’ wordt wel degelijk in twee woorden gespeld.

 

✎ Op de website staan ook recepten die gezond, goedkoop en samengesteld zijn volgens de huidige voedingsdriehoek.
✓ Op de website staan ook recepten die gezond en goedkoop zijn en samengesteld zijn volgens de huidige voedingsdriehoek.

? Verkeerde samentrekking. In ‘goedkoop en gezond zijn’ is ‘zijn’ koppel­werkwoord, in ‘samengesteld zijn’ is het hulpwerkwoord. Samentrekking kan alleen als de functie gelijk is.

 

✎ Minister Dalle, die de uiteindelijke beslissing maakte, kreeg alleen een mondeling verslag, zei hij in ‘Terzake’.
✓ Minister Dalle, die de uiteindelijke beslissing nam, kreeg alleen een mondeling verslag, zei hij in ‘Terzake’.

? In het Nederlands nemen we een beslissing. ‘Maken’ is vertaald Engels.