Taalmail 653

25 oktober 2019

✎ “Ik denk dat een paarsgroene regering, die ternauwernood een meerderheid heeft, onvoldoende stabiliteit heeft.”
✓ “Ik denk dat een paars-groene regering, die ternauwernood een meerderheid heeft, onvoldoende stabiliteit heeft.”

? ‘Paarsgroen’ is paarsachtig groen. ‘Paars-groen’ is paars én groen.

 

✎ Wilfried Martens, een van de grootste politiekers die de CD&V heeft gekend, overleed op 9 oktober 2013.
✓ Wilfried Martens, een van de grootste politici die de CD&V heeft gekend, overleed op 9 oktober 2013.

? ‘Politieker’ is informele spreektaal. Het hoort niet thuis in een artikel.

 

✎ De straatprotesten namen nog uitbreiding: begin november kwamen in Oost-Berlijn een half miljoen mensen op straat.
✓ De straatprotesten breidden zich nog uit: begin november kwamen in Oost-Berlijn een half miljoen mensen op straat.

? ‘Uitbreiding nemen’ is vertaald Frans. Bij ‘een half miljoen mensen’ kan de persoonsvorm ook in het enkelvoud.

 

✎ Mensen die foto’s posten, treffen geen schuld.
✓ Mensen die foto’s posten, treft geen schuld.

? Het onderwerp van de zin is ‘geen schuld’.

 

✎ Op het palmares van Ben Platt mist een Oscar. Drie andere prijzen heeft hij al wel in zijn trofeekast mogen zetten.
✓ Op het palmares van Ben Platt ontbreekt een Oscar. Drie andere prijzen heeft hij al wel in zijn trofeekast mogen zetten.

? De Oscar ontbreekt op het palmares van Ben Platt. Ben Platt mist een Oscar op zijn palmares.