Taalmail 652

27 september 2019

✎ Nieuwkomers die nog niet genoeg Nederlands kunnen en in Vlaanderen hulp zoeken, kunnen bijgestaan worden door een sociaal tolk.
✓ Nieuwkomers die nog niet genoeg Nederlands kennen en in Vlaanderen hulp zoeken, kunnen bijgestaan worden door een sociaal tolk.

? ‘Kunnen’ is een hulpwerkwoord. Je ‘kunt’ wel Nederlands verstaan en spreken, maar je ‘kent’ Nederlands.

 

✎ Het grootste vennootschap van de groep is van plan bescherming tegen zijn schuldeisers te vragen.
✓ De grootste vennootschap van de groep is van plan bescherming tegen haar schuldeisers te vragen.

? Het woord ‘vennootschap’ is vrouwelijk.

 

✎ The Telegraph quote de Britse premier: “Laat er geen twijfel over bestaan, er zijn veel mensen die de brexit willen belemmeren.”
✓ The Telegraph quoot de Britse premier: “Laat er geen twijfel over bestaan, er zijn veel mensen die de brexit willen belemmeren.”

? “Als het woord in het Engels in de laatste uitgesproken lettergreep een lange /oo/ of een daaraan verwante klank heeft, vernederlandsen we de stam en schrijven we oo met dubbel klinkerteken.” (Leidraad Woordenlijst): quoten, quoot, quootte, gequoot. ‘Citeren’ kan natuurlijk ook.

 

✎ “Alles heeft een kost,” zei hij, “maar niets doen heeft de grootste kost.”
✓ “Alles kost geld,” zei hij, “maar niets doen kost het meest.”

? De originele zin is een woordelijke vertaling van “There is a cost to everything, but the biggest cost is doing nothing”, een uitspraak van VN-secretaris-generaal Guterres. Het enkelvoudige ‘kost’ voor ‘kosten’ is geen standaardtaal. Maar ook met ‘kosten’ klinkt de zin als vertaald Engels.

 

✎ Er is niemand bij die daar voordeel uithaalt.
✓ Er is niemand bij die daar voordeel uit haalt.

? ‘Uit’ is geen deel van het werkwoord: je haalt voordeel uit iets. Ook goed: ... die daaruit voordeel haalt. ‘Uit dat’ wordt ‘daaruit’, in één woord.