Taalmail 645

11 april 2019

✎ Zeker is dat Assange na al die jaren ook op de zenuwen van Ecuador is beginnen werken.
✓ Zeker is dat Assange na al die jaren ook op de zenuwen van Ecuador is beginnen te werken.

? ‘Beginnen’ wordt altijd met ‘te’ gecombineerd: hij begint te werken, hij is beginnen / begonnen te werken.

 

✎ De vraag is ook wat de brexiteers in May’s eigen partij zullen doen.
✓ De vraag is ook wat de brexiteers in Mays eigen partij zullen doen.

? Geen apostrof, want het grondwoord ‘May’ eindigt op een klinker (een heldere ee) die met twee of meer lettertekens geschreven wordt.

 

✎ Driekwart van de paarden die de zaadjes of scheutjes eet, sterft uiteindelijk.
✓ Driekwart van de paarden die de zaadjes of scheutjes eten, sterft uiteindelijk.

? Gooi de zin om en je hoort het meteen: van de paarden die de zaadjes of scheutjes eten, sterft driekwart. ‘Eten’ hoort bij ‘paarden’, ‘sterft’ hoort bij ‘driekwart’.

 

✎ Het zou veel helpen, moesten alle klanten een btw-bonnetje vragen.
✓ Het zou veel helpen, als alle klanten een btw-bonnetje zouden vragen.

? Het veronderstellende gebruik van ‘moest(en)’ is geen standaardtaal. Een zin met ‘als’ is het gewoonst.

 

✎ Tweederde van de mensen zeggen dat de machteloosheid aan het toenemen is.
✓ Twee derde van de mensen zegt dat de machteloosheid aan het toenemen is.

? In een breukgetal worden teller en noemer los van elkaar gespeld. Als de breuk onderwerp van de zin is, staat de persoonsvorm in het enkelvoud.