Taalmail 644

1 april 2019

✎ Een maand lang is het kasteel het hoofdkwartier van het pas bevrijdde België.
✓ Een maand lang is het kasteel het hoofdkwartier van het pas bevrijde België.

? ‘Bevrijdde’ is de onvoltooid verleden tijd van het werkwoord. De verbogen vorm van het voltooid deelwoord (‘bevrijd’) wordt gevormd door een e toe te voegen.

 

✎ Bovendien mochten alle winnaressen nog eens hun winnende liedje te berde brengen.
✓ Bovendien mochten alle winnaressen nog eens hun winnende liedje (ten gehore) brengen.

? ‘Te berde brengen’ betekent ‘ter sprake brengen’.

 

✎ Eind januari kloeg de federale ombudsman aan dat 50.000 mensen wachten op de terugbetaling van een verkeersboete.
✓ Eind januari klaagde de federale ombudsman aan dat 50.000 mensen wachten op de terugbetaling van een verkeersboete.

? ‘Klagen’ is een regelmatig werkwoord: klagen, klaagde, geklaagd.

 

✎ Jan Van Geet en zijn vrouw wonen al twintig jaar in Londen, maar onlangs maakten ze de beslissing om te vertrekken.
✓ Jan Van Geet en zijn vrouw wonen al twintig jaar in Londen, maar onlangs besloten ze te vertrekken.

? Je maakt geen beslissing, je neemt die. Maar ‘besluiten’ is korter.

 

✎ Wie verbreekt het record van 520 cijfers achter de komma?
✓ Wie breekt het record van 520 cijfers achter de komma?

? Een record wordt gebroken of verbeterd.