Taalmail 642

8 maart 2019

✎ De tickets worden vervolgens aan woekerwinsten doorverkocht op malafide websites.
✓ De tickets worden vervolgens met woekerwinst doorverkocht op malafide websites.

? Je verkoopt iets met winst, dus ook met woekerwinst.

 

✎ De Vaal ziet een win-winsituatie op de woonmarkt, meerbepaald op de markt van huurwoningen.
✓ De Vaal ziet een win-winsituatie op de woonmarkt, meer bepaald op de markt van huurwoningen.

? Twee woorden.

 

✎ “Laten we doen wat nodig is opdat de parlementsleden dit akkoord dinsdag kunnen goedkeuren. Het is in ons ieder belang”, zei May.
✓ “Laten we doen wat nodig is opdat de parlementsleden dit akkoord dinsdag kunnen goedkeuren. Het is in ons aller belang”, zei May.

? Goed zijn: in ieders belang, in ons beider belang, in het belang van ieder van ons.

 

✎ Dat gerucht gaat al maanden de ronde.
✓ Dat gerucht doet al maanden de ronde.

? Ook goed: dat gerucht gaat al maanden rond.

 

✎ Je merkt dat Vlaanderen grotere gemeenten wilt en de kleinere wilt afstoten.
✓ Je merkt dat Vlaanderen grotere gemeenten wil en de kleinere wil afstoten.

? De derde persoon enkelvoud van ‘willen’ is ‘wil’.