Taalmail 641

22 februari 2019

✎ Traditioneel brengt Elizabeth haar dagen in alle rust door op Sandringham, waar ze haar winters spendeert.
✓ Traditioneel brengt Elizabeth haar dagen in alle rust door op Sandringham, waar ze haar winters doorbrengt.

? ‘Spenderen’ is letterlijk vertaald Engels. Elizabeth kan er haar winters wel spenderen aan nietsdoen.

 

✎ Sinds 2011 mogen in de raad van bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.
✓ Sinds 2011 mag in de raad van bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

? Het onderwerp van de zin is ‘twee derde van de leden’. Als de breuk onderwerp van de zin is, dan komt de persoonsvorm in het enkelvoud te staan: maximaal twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.

 

✎ Het proces kon pas hervatten nadat de politie het jurylid ondervraagd had.
✓ Het proces kon pas hervat worden nadat de politie het jurylid ondervraagd had.

? ‘Hervatten’ is een overgankelijk werkwoord: iemand hervat iets.

 

✎ Everts zal twee tot zes weken in het ziekenhuis moeten blijven, zodat de antibiotica haar werk kan doen.
✓ Everts zal twee tot zes weken in het ziekenhuis moeten blijven, zodat de antibiotica hun werk kunnen doen.

? ‘Antibiotica’ is een meervoud (van ‘antibioticum’). De persoonsvorm moet dan ook in het meervoud.

 

✎ De bank Belfius zegt dat het minder risico’s wil nemen bij het toekennen van woonkredieten.
✓ De bank Belfius zegt dat zij minder risico’s wil nemen bij het toekennen van woonkredieten.

? De kern van de woordgroep is het vrouwelijke woord ‘bank’.