Taalmail 639

21 december 2018

✎ Donald Tusk liet weten dat de EU heel graag wilt helpen, “maar we weten niet hoe”.
✓ Donald Tusk liet weten dat de EU heel graag wil helpen, “maar we weten niet hoe”.

? De derde persoon enkelvoud heeft in de regel de vorm stam+t, maar niet bij enkele hulpwerkwoorden: de EU kan, zal, mag, wil helpen.

 

✎ De verdediging heeft evenveel tijd gehad dan elke andere partij in dit dossier.
✓ De verdediging heeft evenveel tijd gehad als elke andere partij in dit dossier.

? Evenveel als, meer / minder dan.

 

✎  De steenkoolindustrie is nog maar een schim van wat het in het verleden was.
✓ De steenkoolindustrie is nog maar een schim van wat ze in het verleden was.

? ‘Steenkoolindustrie’ is een vrouwelijk woord. Ludo Permentier heeft het over ver-het-ting.

 

✎ Da’s een succes, al genereert die hub volgens Kristian Rusche nog te weinig duurzame groei.
Dat is een succes, al genereert die hub volgens Kristian Rusche nog te weinig duurzame groei.

? In de informele gesproken taal komt de samentrekking ‘da’s’ vaak voor, maar in een geschreven zakelijke tekst staat het slordig. Behalve als je de informele taal van een spreker wilt weergeven. (taaladvies.net)

 

✎ Wat er precies instaat, zullen we om 12 uur te weten komen.
✓ Wat er precies in staat, zullen we om 12 uur te weten komen.

? ‘In’ hoort niet bij ‘staat’ maar bij ‘er’. Het moet dus los van ‘staat’. ‘In het akkoord’ wordt ‘erin’, dat als voornaamwoordelijk bijwoord als één woord wordt gespeld.