Taalmail 635

13 november 2018

✎ Op sommige plaatsen hangt er meer dan 20 keer zoveel fijnstof in de lucht dan de limiet die de WHO hanteert.
✓ Op sommige plaatsen hangt er meer dan 20 keer zoveel fijnstof in de lucht als de limiet die de WHO hanteert.

? Bij 'zoveel' hoort 'als'.

 

✎ Clubs genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat ze die investeren in de jeugdwerking.
✓ Clubs genieten een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat ze die investeren in de jeugdwerking.

? 'Genieten van' betekent: ergens plezier van hebben. Bedoeld is 'genieten' zonder meer. Dat betekent 'krijgen, hebben'.

 

✎ Putte zoekt reuzenkerstbomen en komt ze zelf kappen bij uw thuis.
✓ Putte zoekt reuzenkerstbomen en komt ze zelf kappen bij u thuis.

? Echt fout is het niet, als je het tenminste over iemands woning hebt: mijn thuis, zijn thuis, uw thuis. Gebruikelijker is: bij mij thuis, bij hem thuis, bij u thuis.

 

✎ Het was geen toenaderingspoging die haar kon tevreden stellen.
✓ Het was geen toenaderingspoging die haar kon tevredenstellen.

? 'Tevredenstellen' is één woord. Ook goed: ... die haar tevreden kon stellen.

 

✎ In Koolskamp is een man zwaargewond geraakt nadat er een gasfles ontplofte in een vrachtwagen.
✓ In Koolskamp is een man zwaargewond geraakt, toen een gasfles ontplofte in een vrachtwagen.

? De man is niet gewond geraakt na de ontploffing, maar op het moment van de ontploffing.